ΘΑΥΜΑΤΑ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟΥ

ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ


ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΤΑ
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟΥ
ΑΑΦΗΓΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟΥ

1 σχόλιο:


 1. Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου,
  τοῦ ἁγιορείτου.

  Ἦχος Γ΄. Θείας πίστεως.
  Δρόμον ἄριστον ζήσας ἐνθέως,
  τὰ τῆς Πίστεως καθ' ὑποδείξας,
  τῶν οἰκουμενιστῶν ἐλέγξας τὸ βδέλυγμα,
  πατριαρχῶν τὸ μνημόσυνον ἔπαυσας,
  τὴν σκοτομίνην τῆς πλάνης διέλυσας,
  πάτερ Ὅσιε Παΐσιε παμακάριστε,
  Χριστὸν τὸν Θεὸν ἰκέτευε,
  τῆς πλάνης τῶν αἱρέτιζόντων ἡμᾶς ρύσασθε.
  _______________________

  Μεγαλυνάριον

  Ὑψώσας τὸν τῆς Πίστεως Θυρεὸν,
  ἡμᾶς ὁδηγήσας τῆ τῆς Χάριτος ἀτραπῶ
  ταγῶν αἱρετιζόντων τὸν τύφον καταγγέλων
  Παΐσιε ἐκφάντωρ Εὐχαῖς σου στήριξον.
  ____________________________

  Οἰκουμένην δὲ πᾶσαν
  καὶ ἐκ λάκου ἀγνοίας
  καὶ τῶν αἱρέσεων.
  Πᾶσης Θεομπαιξίας
  τῶν ἐπισκόπων τεχνάσματα,
  σημειοφόρε Παΐσιε,
  ταῖς λιταῖς σου ἐξάγαγε,
  Σὺ γὰρ ἐκτήσω Χριστῶ
  μεγίστην παρρησίαν.

  Φραγκίσκε φέρεις την κατάρα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Κράτησέ την καλὰ νὰ μὴ σοῦ φύγη .
  Α. . . . πάρε μαζὶ σου καὶ τὸν Βοσπορίτη τὸν Βαρθολομαῖο .

  ΑπάντησηΔιαγραφή